Witamy na naszej stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi poniżej. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Kancelaria Kanoniczna oferującą kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa kanonicznego. Nasi prawnicy kanoniści oferują wyspecjalizowany zakres usług i pomocy prawnej, a także - co nie mniej ważne - osobiste zaangażowanie. Dzięki temu Kancelaria Kanoniczna precyzyjnie wypełnia oczekiwania swoich Klientów. Istotą działania naszych prawników nie jest teoretyczne doradztwo akademickie, lecz aktywne uczestnictwo we wdrażaniu praktycznych i skutecznych rozwiązań.


Kancelaria świadczy usługi prawne dla osób fizycznych zarówno w formie stałej obsługi prawnej, jak i w formie pełnomocnictw do prowadzenia konkretnych spraw.

Nasi klienci mają pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego adwokat kościelny dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Adwokata Kościelnego nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 


Przestrzegamy przed korzystaniem z usług kancelarii lub biur "prawno-kanonicznych" ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem internetu. Doradcy ci pobierają zazwyczaj bardzo wysokie opłaty za swe usługi, których fachowość jest często pozorowana i faktycznie mało przydatna.

 

Mini słownik:

 • Skarga powodowa- pisemna lub ustna a następnie zredagowana na piśmie prośba powodowa skierowana do właściwego sądu. W pewnym sensie odpowiednik pozwu rozwodowego w sądzie cywilnym.

 • "Rozwód kościelny" - możliwość wszczęcia przed sądem kościelnym procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Czasami błędnie nazywane także unieważnieniem małżeństwa. 

 • Tytuły stwierdzenia nieważności małżeństwa:

  1. Przeszkody zrywające np. Wiek, impotencja, pokrewieństwo.

  2. Wady zgody małżeńskiej.

  3. Wady formy kanonicznej - najczęściej dotyczy małżeństw zawieranych w kościołach garnizonowych - parafiach Ordynariatu Wojskowego

   

Kancelaria

 • Karolina M. Błaszków Nowak i Rafał Nowak

   

 • Adwokat kościelny w Poznaniu.  

   

 • Na bloga liczniki